D ruštvo za konsalting i menadžment Srbozaštita d.o.o. specijalizovano je za uslužno vođenje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara. Osnovani smo juna 2008 godine sa ciljem da kod svojih klijenata unapređujemo sisteme bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara.

Kvalitete naših usluga zasnovan je na poznavanju potreba klijenata. Za nas klijent je na prvom mestu i svakog potencijalnog klijenta pažljivo ćemo saslušati i predložiti mu najbolje rešenje u skladu sa njegovim poslovanjem i mogućnostima. Radimo na teritoriji cele Republike Srbije.

Srbozaštita d.o.o. poseduje odgovarajuća odobrenja za obavljanje poslova zaštite od požara od strane uprave za vanredne situacije i otvoreno prilazimo željama klijenata i pružamo navedene usluge.
Uz kombinaciju stručnog kadra i sagledavanja vaših interesa sastavićemo ponudu za vas o preuzimanju svih obaveza koje vas terete.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja,nedoumice koju zakonsku regulativu vaš posao mora ispunjavati kako bi bio u koraku sa postojećim postavljenim standardima koji zakon o bezbednosti I zdravlju na radu donosi slobodno nas kontaktirajte ( ili popunite pismenu formu u sekciji sajta KONTAKT )

Naše usluge

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Cilj bezbednosti I zdravlja na radu je, pre svega obezbeđivanje i unapređivanje radnih uslova u kojima se, u najvećoj mogućoj meri smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja I oboljenja u vezi sa radom a koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko psihičko I socijalno blagostanje zaposlenih. Kod nas je ova oblast regulisana zakonom o bezbednosti I zdravlja na radu(sl glasnik br.101/05 I 91/15) i zasniva se na pokretanju skupa mera I aktivnosti čijom koordinacijom resavate bezbedan i zdrav rad.


USLUGE ZAŠTITE OD POŽARA

Zakonom zaštite od požara (sl. glasnik rs. 111/09 I 20/15) I njegovom primenom više pažnje se posvećuje preventivnom delovanju I kao takav odnos posledično dovodi do smanjenja rizika od izbijanja požara, čuvanja života I zdravlja ljudi materijalnih dobara I životne sredine a i širenju svesti o važnosti njegovog primenjivanja.


Identifikacija